voor rust in je hoofd

Strand 1000x250

Heel je leven website

 

BIO-LOGISCH STAPPENPLAN NAAR GENEZING
Kraak de code van je ziekte – ontdek de wijsheid ervan!

 

Zodra we ons ervan bewust worden en begrijpen dat alles goddelijk en bio-logisch goed in elkaar steekt, wordt het makkelijker dàt te doen wat nodig is om te veranderen, te genezen en te evolueren naar een hoger wel-zijn.


Preventie

bestaat erin te leren jezelf zo snel mogelijk in beweging te brengen om een uitkomst te vinden voor de stresssituaties die je storen, ondermijnen of je het gevoel geven op ontploffen te staan.

Gezondheid
is meer dan een afwezigheid van symptomen. Het is een toestand van algemeen wel-zijn op fysiek, energetisch, emotioneel, mentaal en sociaal vlak.

 Gezondheid harmonieus samenspel


Leer alles wat je overkomt, lief te hebben in wijsheid, want alles is altijd goed zoals het is.


Maak je persoonlijke levens- en gezondheidsbalans op.
We zijn geneigd de verantwoording bij de artsen neer te leggen. Wachten tot een oplossing komt van buitenaf hoeft niet langer. Jij, zelf, kunt nog veel meer doen. Jij bent de enige, die over jouw ervaringen, jouw gevoelens en overtuigingen kan vertellen. Met hulp van de vandaag bestaande media kun jij waardevolle informatie verzamelen om op die manier het ontstaan, de zin en wijsheid van jouw ziekte te ontdekken èn te begrijpen. Op die manier optimaliseer je de aangeboren kracht van het lichaam om zichzelf te genezen en om te herstellen.

JA Heel je leven website

De code van je ziekte kraken (of van je uitdaging of van een bepaalde situatie)
Leer met behulp van concrete instrumenten van het BIO-LOGISCH STAPPENPLAN de informatie te verzamelen, die je kan helpen de code van je ziekte te kraken en er het doel, de zin en de wijsheid uit te halen om de veranderingen door te voeren waartoe ze je uitnodigen.

Leer deze instrumenten in hun volle potentieel te gebruiken om zo je levens- en gezondheidsbalans op te maken. Zo neem je de regie over je leven èn je lichaam en vind je je eigen antwoorden, uiteraard in samenwerking met de artsen uit de reguliere gezondheidszorg.

 

Wat is het doel van het BIO-LOGISCH STAPPENPLAN ?
Het doel is inzicht en bewustwording van je huidige levenspad om de code van je ziekte te kraken. Gebruikmakend van je eigen ervaring en de bouwstenen van bestaande kennismodellen worden verschillende manieren aangereikt voor analyse en beschrijving van je leven op een Bio-logisch niveau. Op Bio-logisch niveau kun je de rollen herkennen die je speelt en hiermee wordt een mogelijkheid gecreëerd om dit te veranderen en aan te passen. Door bewust en actief gebruik te maken van je archetypische rollen als hulpbron en van de ‘niveaus’ van je handelen kun je direct sturing geven aan de missie van je leven. 

Voor de verschillende aspecten van ons leven worden verschillende theorieën, modellen en oefeningen aangereikt om uiteindelijk volledig bewust congruent te zijn. 

Kortom:

 • bewustzijn vergroten
 • het aanwezig potentieel transformeren
 • kennis van het ervaren ontwikkelingsproces delen
 • de wijsheid van je ziekte ontdekken èn begrijpen

 JA Heel je leven website

Wat biedt het BIO-LOGISCH STAPPENPLAN ?
Methoden voor inzicht en bewustwording van gedrag, vaardigheden, waarden en overtuigingen en wie je werkelijk bent.

 • Een universeel toepasbaar model voor het analyseren, classificeren en oplossen van problemen op verschillende ‘niveaus’.
 • Specifieke toepassingen voor gezondheid, leiderschap, (persoonlijk) management en (transformationeel) succes.

 

Het BIO-LOGISCH STAPPENPLAN geeft -gebruikmakend van bestaande theorieën en modellen- op een logisch beredeneerde wijze uitleg over de dimensies, werkwijzen en cycli. Deze methode van persoonlijk leiderschap omvat naast de theoretische basis en achtergronden verscheidene vragen, oefeningen en voorbeeldtoepassingen voor praktisch gebruik op het werk of privé. 

 

Wat kun je o.a. doen met het BIO-LOGISCH STAPPENPLAN?

 • De biologische zinvolheid van je ziekte ontdekken.
 • Je persoonlijke levens- en gezondheidsbalans opmaken.
 • Verkennen, classificeren en waarderen van je (neurologische) niveaus en ontdekken van de basispatronen van je levenspad.
 • Ontdekken waar je hart en talenten liggen door het bewuste proces van waarneming, classificatie en waardering, evaluatie en contributie.
 • Ontdekken en formuleren waar je werkelijk mee bezig wilt zijn door bewust gestuurde vraagstelling, focus en planning.
 • Inzicht verkrijgen in belemmerende en bekrachtigende gedragspatronen.
 • Je levensmissie en/of levensdoelen kiezen, formuleren, en ervaren.
 • Herkennen, plannen en bestendigen van bekrachtigende veranderingsprocessen.
 • Een persoonlijk (transformationeel) groeiplan ontwerpen.

 

Het BIO-LOGISCH STAPPENPLAN biedt inzicht en alternatieven om vanuit je potentieel moeiteloos en succesvol al je uitdagingen aan te kunnen gaan. Het bio-logisch stappenplan is in meer algemene zin ook zeer geschikt voor probleemanalyse en het genereren van alternatieven en oplossingen op de verschillende bewustzijnsniveaus. 

 

Waarom zou je het BIO-LOGISCH STAPPENPLAN gebruiken? 
Om je proactieve bewustzijn te vergroten en voorbereid te zijn op zaken die op je (levens)pad kunnen komen. Om belemmerende patronen te herkennen en deze te kunnen transformeren naar bekrachtigende alternatieven. Om te kunnen doen wat je werkelijk wilt. Om doelbewust vanuit je potentieel een integere waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de gemeenschap. 

De basisvooronderstelling is dat je gelukkiger bent en problemen beter aankunt als je je levensmissie kent. Negatief geformuleerd: dat je ongelukkig, depressief of ziek wordt wanneer je levensmissie, je levensdoel en wat je doet niet met elkaar in overeenstemming zijn. Begrijpen waarom je doet wat je doet. Als universele filosofische vraag: weten waarom je hier op aarde bent en hiernaar handelen.

 

klik op de afbeelding

 JA Heel je leven website

 

Je kunt me ook bellen, dan maken we een afspraak voor een gesprek, waarin ik je alles uitleg en je meteen laat ervaren wat ik voor je kan betekenen: 06-43836808

Veel liefs,
Susanne 

Voor onze website gebruiken wij cookies. Hierdoor kunnen we je bezoek aan onze website zo prettig en soepel mogelijk laten verlopen.