sea 2 1000x250

Ben jìj er klaar voor?
De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan snel. De werkzame beroepsbevolking veroudert in een hoog tempo,  deels door de toenemende vergrijzing van de bevolking en deels omdat de pensioengerechtigde leeftijd is gestegen.  Van alle werkenden wordt verwacht dat zij langer doorwerken. Dit vereist dat je hierop anticipeert! Immers, duurzame inzetbaarheid en het kunnen doorwerken tot  de AOW-leeftijd is een verantwoordelijkheid van zowel werknemer als werkgever. Ben jij al klaar voor de (nieuwe) rol die van je verwacht wordt?

Loopbaanplanning is iets voor werknemer én werkgever
Tot eind 2019 loopt er een pilot waardoor werknemers van 45 jaar of ouder  gebruik kunnen maken van een gratis Ontwikkeladvies. Lees ook door als je jonger bent dan 45 jaar.

Loopbaanadviseurs geven werkende 45-plussers een persoonlijk en vertrouwelijk Ontwikkeladvies. Ze leren deze werknemers zelf de regie over hun loopbaan te nemen. Van werkgevers mag worden verwacht dat zij hun medewerkers hierbij ondersteunen. De directe leidinggevenden zullen vaak de eerste zijn bij wie de deelnemers met vragen en wensen aankloppen. Om jouw of je leidinggevenden te ondersteunen bij het voeren van loopbaangesprekken met je medewerkers is er daarom in het kader van deze pilot ook een gesubsidieerde training voor leidinggevenden beschikbaar. Deze training wordt zowel in individueel als in groepsverband gegeven aan leidinggevenden van de 45-plussers

Ben je jonger dan 45 jaar, stuur deze mail dan vooral door naar je leidinggevenden.

Waarom is dit belangrijk voor mij als leidinggevende?
De training geeft je handvatten hoe je met de vragen van uw medewerkers om kunt gaan. Je maakt kennis met gesprekstechnieken en –vaardigheden om 45-plussers te helpen bij het actief nadenken over hun eigen loopbaan. Je krijgt inzicht in belemmeringen die uw medewerkers ervaren bij het praten of nadenken over hun eigen loopbaan of belemmeringen die je als leidinggevende misschien zelf heeft met betrekking tot dit thema.

Wat kunt u verwachten van een training
Een professionele loopbaanadviseur zal, in een training  van minimaal drie uur, deze onderwerpen met je bespreken. De training geeft voldoende ruimte om uw persoonlijke vragen en ontwikkelbehoeftes te bespreken. Alles wat je wilt weten met betrekking tot het ondersteunen/leidinggeven op het gebied van loopbaanontwikkeling kan aan bod komen. De vraag die centraal staat, is: hoe kan ik mijn medewerkers helpen om de regie over hun eigen loopbaan zelf op te pakken? En wat kan mijn organisatie bieden om hen op weg te helpen?

Wat moet je doen om een Ontwikkeltraining te volgen?
Allereerst moet je een eigentijdse leidinggevende met oog voor de belangen van personeel en organisatie willen zijn.  Jij, of je organisatie, kan contact met mij opnemen. Samen met een loopbaanadviseur kan ik deze training, voor jou alleen of groepsgewijs (minimaal drie, maximaal tien deelnemers), geven.  De aanvraag van de subsidie wordt vervolgens door de loopbaanadviseur gedaan. Om deel te nemen, hoeven de werknemers overigens (nog) geen Ontwikkeladviestraject te volgen, ze moeten wel behoren tot de doelgroep van de regeling.

Thema's die aan de orde kùnnen komen zijn
- vrijheid in gebondenheid
- als teamleider eerste onder gelijken
- individu versus groep
- team of omgeving
- beoordelen of begeleiden

Uitgaande van o.a. de volgende problemen die leidinggevende kunnen ervaren
- moeite met conflicten
- geen verantwoording afleggen voor fouten
- beslissing nemen en achteraf om input vragen
- hopen dat problemen zichzelf oplossen
- geen duidelijke visie communiceren

De training is altijd maatwerk gebaseerd op de probleemstelling van de werkgever.

Let wel: er zijn geen kosten aan verbonden!! Lijkt het je wat om dit in te gaan zetten? Je mag altijd contact met me opnemen voor meer informatie hierover.

Liefs,
Susanne

#ontwikkelingsadvies #advies #loopbaan #loopbaanplanning #arbeidsmarkt #beroepsbevolking #vergrijzing #duurzameinzetbaarheid #45plus #regieoverjeloopbaan #subsidieregeling  #loopbaanadviseur #gesprekstechnieken #ontwikkelbehoeftes # loopbaanontwikkeling #ontwikkeltraining #ontwikkeladviestraject #regieoverjeloopbaan #regieoverjeleven #voorrustinjehoofd #elysioneft #ministerievanSocialeZakenenWerkgelegenheid

Voor onze website gebruiken wij cookies. Hierdoor kunnen we je bezoek aan onze website zo prettig en soepel mogelijk laten verlopen. Privacy- en Cookiebeleid