voor rust in je hoofd

Omslag website kip 1000 250 1

Bewustwording

Slachtoffers
Kelders en benedenverdiepingen zijn grotendeels ontruimd en weer schoon. De huizen zijn -zo goed en kwaad als dat in deze omstandigheden kan- schoongemaakt. De emotionele impact wordt voelbaar, de lange termijn gevolgen worden zichtbaar. Mentaal, emotioneel, fysiek ... op alle gebieden zijn indrukken, ervaringen en verhalen te vertellen. 
En dan zijn er nog steeds mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, want een groot aantal woningen zijn onbewoonbaar als gevolg van het vocht, de schimmel en het instortingsgevaar. Ook worden al woningen met hamer en beitel onder handen genomen, zodat muren kunnen drogen. In de straten liggen nog her en der grote bergen puin en afval. Er wordt dus nog steeds hard gewerkt!

Empowering Questions AANGEPAST 8

Een ramp, een watersnoodramp.
Ver achter in mijn hoofd hield ik altijd rekening dat dit aan zee zou gebeuren, niet in ons mooie Limburg. In mijn dorp Wijlre was de rustige kabbelende Geul uitgegroeid tot een gigantische kolkende massa. Nog geen 5 kilometer verder moesten de inwoners van Valkenburg aan de Geul onmachtig toezien hoe hun huizen vol liepen met water en modder. Op tv en op Social Media zijn genoeg filmpjes te vinden van het drama dat zich hier voltrokken heeft. De enorme wanhoop, het verdriet, de boosheid, de grote ontreddering. En niet alleen in Limburg, in Duitsland en België is de situatie nog schrijnender.

Moelijke dag
"Vandaag was een Moeilijke Dag," zei Pooh.
Er was een pauze.
"Wil je erover praten?" vroeg Knorretje.
"Nee," zei Pooh na een tijdje. "Nee, ik denk niet dat ik dat wil."
"Dat is oké," zei Knorretje, en hij ging naast zijn vriend zitten.
"Wat doe je nu?" vroeg Pooh.
"Niets eigenlijk," zei Knorretje. "Maar ik weet wat Moeilijke Dagen zijn. En ik wil daar meestal ook niet over praten, op zo’n Moeilijke Dag.
"Maar weet je," vervolgde Knorretje, "Moeilijke Dagen zijn zoveel makkelijker wanneer je weet dat er iemand voor je is. En ik zal er altijd zijn voor jou, Pooh."
En Pooh zat daar zomaar wat te zitten, zijn heel Moeilijke Dag door zijn hoofd te malen, terwijl stevige, betrouwbare Knorretje zwijgend naast hem zat, te bengelen met zijn korte beentjes....
En Pooh bedacht dat zijn beste vriend overschot van gelijk had.

Met heel veel liefdevolle gedachten voor iedereen die een Moeilijke Dag heeft. Hopelijk is er altijd een Knorretje in de buurt...

Hulp
Hoe mooi: de hulp die massaal op gang kwam, de menselijke steun, die enorm prachtige steunende verbindingen. Maar wat is nu het verschil tussen medeleven en medelijden?

Medeleven
Medeleven is compassie, je leeft met een persoon mee. Er is verbondenheid en je staat in je kracht. Het draait om zorgzaamheid en empathie voor de ander. Er is een gevoel van sympathie en je voelt de noodzaak om de ander te helpen de levensomstandigheden te verlichten.

Medelijden
Heb je medelijden met iemand, dan lijdt je mee met deze persoon en je vindt hem of haar zielig. Medelijden kan een zielig makende bijklank hebben. Medelijden houdt geen enkel gevoel van empathie in. Sterker nog, het gaat gepaard met een gevoel van neerbuigendheid of minachting. Dit staat dus in contrast met het gevoel van sympathie.
Bij medelijden doe je geen stap verder om de levensomstandigheden en de hachelijke situatie van de ander te verlichten, door bijvoorbeeld te helpen.

Medelijden is niet oplossingsgericht,
Medelijden wel.
Niemand kan het lijden van een ander op de schouders leggen,
want dat zou dubbel lijden opleveren.

In tegenstelling tot medelijden, dat alleen maar leidt tot een verhoogde slachtofferhouding, is compassie een kwaliteit die wordt gekenmerkt door een accepterend begrip en een neutrale, welwillende houding naar alle betrokkenen.

Mee-lijden
Maar, er is nòg een vorm van mede-lijden: mee-lijden. In deze vorm kruip je als het ware in de ander.  Dit is het voelen van verdriet, pijn en ellende van anderen alsof je het zelf meemaakt. Soms triggert het een oude pijn in jezelf, soms triggert het de angst voor 'wat als...'.

Door je eigen angst en verdriet onder ogen te zien en in te zien dat ieder mens aankan wat het leven hem brengt, kun je je mee-lijden omzetten in mee-leven.

Steun vanuit mede-leven
Van een ziekte kun je leren dat je de omstandigheden niet zelf bepaalt, maar wel kunt kiezen hoe je er mee om gaat. Je leert niet meer te handelen uit angst voor (mede-)lijden, maar (mee-)leven in het hier in nu. Dus als iemand iets naars meemaakt, kun je ervoor kiezen om niet mee te lijden. Je kunt tranen drogen, hen liefdevol vasthouden en met iemand mee leven.

 

 

Hoe doe jij dat:

  • Lijd je met iemand mee?
  • Leef je met iemand mee?
  • Betrek je het lijden op jezelf?
  • Geef je iemand steun die zij/hij nodig heeft vanuit je mede-leven?

Compassie
Vaak is een kleine impuls van compassie al voldoende. Zoals een klein kind dat huilend naar mama rent als het pijn heeft. De liefdevolle woorden "Het komt goed!", gevolgd door een symbolische handeling door de pijn weg te blazen. En het kind zal vrolijk verder spelen. Dit kind heeft geen medelijden nodig, wel mededogen!

Op een "We kunnen het samen!" of "Alles komt goed!” reageert het zenuwstelsel, het endocriene systeem, het immuunsysteem, alle cellen en je hele subtiele veld zeer positief en gelukkig.
(Veel landen hebben een wetgeving die mensen verplicht om een persoon in nood te helpen. Dit betreft dus een opgelegde vorm van mededogen.)

Empathie of strategie
We willen altijd zo graag dat iemand zich beter voelt, waardoor we snel geneigd zijn advies te geven. Je voelt je van enige waarde als je hun problemen oplost en zo laat merken dat je er voor iemand bent. Maar, wat wil de ander? Wil die empathie of strategie? Lees HIER verder.

 

Hoe doe jij dat:

  • Lijd je mee of leef je met iemand mee?
  • Betrek je het lijden op jezelf of geef je iemand steun die zij/hij nodig heeft vanuit je mede-leven?

Deel je het HIER met me?

Veel liefs,
Susanne


#medelijden #compassie #mededogen #medeleven #erbarmen #misericordia #deernis #barmhartigheid #naastenliefde #genade #vergeving #onbaatzuchtigheid #gevoelens #emoties #menselijkheid #watersnoodramp #limburgoetdedrup 

Voor onze website gebruiken wij cookies. Hierdoor kunnen we je bezoek aan onze website zo prettig en soepel mogelijk laten verlopen. Privacy- en Cookiebeleid