voor rust in je hoofd

Omslag website kip 1000 250 1

Relaties

Een jongen van negen jaar vraagt aan zijn vader: 'Wat moet ik doen om gelukkig te zijn?' Zijn vader zegt: 'Kom, pak je rugzak en de ezel. We gaan vier dagen op reis.'

 

mountains 2439091 1920

Op dag één zit de zoon met zijn rugzak op de ezel. De vader loopt naast hem met zijn eigen rugzak op zijn rug. De mensen die hen voorbij zien komen, zeggen tegen elkaar: 'Wat heeft die zoon een gebrek aan respect voor zijn vader. Zo klein is hij niet meer en hij gaat op de ezel zitten, terwijl zijn vader de jongste niet meer is. Belachelijk!'

Op dag twee zit de vader met rugzak op de ezel en de zoon loopt er rustig naast. Wederom wordt over hen gesproken. 'Wat een ontaarde vader, hij vindt zijn comfort en gerief belangrijker dan dat van zijn zoon. Bovendien is de vader nog niet zo oud en het zoontje is nog maar een klein ventje.’

Op dag drie gaan zowel de vader als zoon met bepakking op de ezel zitten. 'Wat een egoïsten en dierenbeulen! Hoe kunnen ze dat doen? Dat zouden wij nooit doen.’

Op dag vier lopen zowel de vader als zoon met hun bagage naast de ezel. En weer praten de mensen over hen: 'Die twee snappen de essentie van een ezel niet. Wat een stelletje idioten dat ze geen gebruik maken van de ezel.’

Bij thuiskomst vraagt de vader aan zijn zoon: "Heb je een antwoord op je vraag gekregen?" De zoon knikt.

Oordeel
Om geluk en tevredenheid te ervaren is het zinvol dat je zelf betekenis geeft aan een situatie, ongeacht wat de ander daarvan zal vinden en natuurlijk binnen de grenzen van de wet en de redelijkheid. Iedereen heeft immers wel ergens een mening over, net zoals jij en ik dat hebben. Vaak is dat zonder dat we de achtergronden kennen of überhaupt de situatie 
begrijpen. In je oordeel wijs je anderen af en voel je je soms ook beter. 

Waarden en normen
Je geeft betekenis aan je leven door zoveel mogelijk te handelen volgens waarden en normen die voor jou belangrijk zijn. Je voelt je prettig en energiek als jij en jouw omgeving voldoen aan die waarden. Anderzijds verlies je energie op het moment dat je omgeving onvoldoende aansluit bij wat jij nodig 
hebt en belangrijk vindt in het leven, Door te leven volgens je eigen waarden voorkom je dat je een stuiterbal wordt, die overal en nergens door iedereen en alles heen wordt geslingerd. Je hebt immers een kompas waarop je kunt varen. Het geeft je richting, ongeacht hoe je omgeving je gevraagd of ongevraagd adviseert. Dat zorgt voor houvast en rust.

Onderstroom
Toch blijkt dat leven volgens voor jou belangrijke normen en waarden niet altijd genoeg is om je tevreden te voelen. Mogelijk ervaar je een leegte in jezelf en blijf je onvervuld en onverzadigbaar, ook al ben je volgens de geldende standaard behoorlijk tot heel succesvol. Soms kun je bepaalde crisissen in je leven onvoldoende begrijpen door uitsluitend de feiten te analyseren. Je voelt dat er iets ongrijpbaars is, maar je hebt geen idee wat, waar en waarom. Er lijkt een onzichtbare onderstroom te bestaan, die van wezenlijke invloed is op je handelen, je functioneren en je welzijn in zowel je privéleven als in de maatschappij.

Situaties
In mijn werk als transformatiecoach kom ik veel situaties tegen waarin mensen tegen die onderstroom aanlopen, zonder dat ze weten hoe ze ermee om kunnen gaan. Zo kunnen ze bijvoorbeeld moeilijk relaties in stand houden, zetten zichzelf constant op de laatste plaats of raken ze verzeild in gevechten met 'autoriteiten'.

Hardnekkig
De onderstroom is vak ongrijpbaar. Meestal is het lastig om woorden te geven aan je gevoel van onrust, redenen voor je gebrek aan voorspoed en het weglopen van energie. Regelmatig gaat het om patronen die erg hardnekkig zijn. Je weet waarschijnlijk uit ervaring dat grip krijgen op je leven niet altijd lukt met behulp van goede voornemens en discipline.

De realiteit onder ogen komen werkt helend
De realiteit, hoe hard ook, zorgt voor de grootste opluchting en ruimte. De realiteit kan bijvoorbeeld inhouden dat je ouders onvoldoende in staat waren om je liefde en aandacht te geven. Of dat je te maken hebt met verslavingen of dat je een godsdienst afwijst die erg belangrijk is in jullie familie. Als je ja zegt tegen de werkelijkheid, werkt deze meestal niet langer venijnig door in je leven. Hoe harder je nee zegt, hoe harder hetgeen je afwijst je terugkaatst. De kunst is om ja te zeggen tegen wat er is en te erkennen dat het zo is gegaan (of gaat) om er vervolgens van los te komen.

Overgave
De zoon, uit het verhaal met de vader en de ezel, kwam tot het besef dat ja zeggen tegen de realiteit hem het krachtigst maakt. Los van wat je doet of nalaat, heeft iemand altijd wel een oordeel over je. Dat is de realiteit en die gaat niet veranderen, hoe hard je je daar ook tegen verzet. Overgave aan wat onvermijdelijk is, geeft je kracht.

Ik wil je graag helpen om in een positieve spiraal te komen, waardoor je de relatie met jezelf en je omgeving kan verbeteren.
Op woensdag 13 februari a.s. geef ik een workshop: Liefde, sex en relaties.In een levendige en ontspannen huiskamersetting, behandelen we problemen van het dagelijkse leven. 

Klik op de afbeelding voor meer informatie: 

Workshop liefde sex en relaties 2

 

Zie ik je dan?

Liefs, Susanne

#waarden #normen #kompas #onderstroom #familiesysteem #systemischeprincipes #gripopjeleven #regieoverjeleven #valentijnsdag #positievespiraal #voorrustinjehoofd #elysioneft #eft

Bron: De Fontein - Els van Steijn

Voor onze website gebruiken wij cookies. Hierdoor kunnen we je bezoek aan onze website zo prettig en soepel mogelijk laten verlopen. Privacy- en Cookiebeleid