voor rust in je hoofd

Omslag website kip 1000 250 1

Video's

Wat hebben schulden hebben met je schuldig voelen te maken?
Een cliënt gaf aan schulden te hebben. Tijdens de sessie, voelde ik intuïtief dat er meer achter zat. Door wat vragen te stellen werd al snel duidelijk dat er een samenhang was tussen het hebben van schulden en gevoelens van zich schuldig voelen. Ik vond het wel een passend thema om zo vlak voor Pasen uit te werken.

Ga er maar even voor zitten, het is best een lang artikel geworden òf bekijk de video, die duurt een klein kwartiertje.

Let wel: het zijn speculaties, mogelijkheden die zouden kùnnen spelen. Het kan best zijn, dat dit alles niet op jou van toepassing is. Jij hebt weer andere ervaringen en redenen waardoor je (een) schuld hebt.


Stel dat jij last heb van schuldgevoelens, dan zijn er enkele vragen die je zouden kunnen helpen om een patroon te ontdekken:

Welke schuld is dat?
Hoe voelt het om deze schuld te hebben?
Is er nog iemand in het gezin of in de familie die schulden heeft of had?

  

 

Emotionele verbinding
Je schuldig voelen en schuld hebben, het is interessant om van een emotionele verbinding uit te gaan. Als we schulden hebben, dan zijn we ook vrij concreet "in de schulden". Soms kunnen we die schuld ‘erven’ en vervolgens - financieel en / of emotioneel - zijn we verantwoordelijk voor het afbetalen van die schuld of schuld.

We zullen het eens van twee kanten bekijken:

  • Het familiesysteem
  • De rol van de kerk

 

Ik ga uit van de volgende stelling:

Dat wat onze ouders-voorouders fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niet verwerkt hebben,
openbaart zich in ons leven/lichaam!

 

Regels in het familiesysteem
Als de schuld niet rechtstreeks toebehoort aan jou, dan kan het een familieregel zijn: ‘als je erbij wil horen, moet je schulden hebben’.

Dit kan relatief snel worden opgelost, want met EFT kunnen gezinsregels eenvoudig worden gewijzigd. Door samen een goede formulering te vinden voor een nieuwe gezinsregel, kan deze vervolgens al kloppend geïnstalleerd worden in het familiesysteem. Een voorbeeld -van een dergelijke gewijzigde familieregel zou zijn: "Vanaf nu kunnen alle gezinsleden, met vreugde en succes, geld besparen en teruggeven."

 

Schuld in het familiesysteem
Het kan zijn dat iemand in het gezin of in de voorouderlijke lijn zichzelf de schuld heeft gegeven, misschien draagt het hele gezin nog steeds die schuld. Deze energetische schuld kan op verschillende manieren tot uiting komen in het familiesysteem:

 via financiële schulden
 door imiteren van de persoon, die met de originele schuld werd belast

Hier kun je achter komen door eens in de geschiedenis van je familie te duiken, wellicht ontdek je zelfs een familielegende of een terugkerend patroon.

De energie teruggeven
Het is mogelijk om de "schuld-energie" zorgvuldig en met aandacht naar het oorspronkelijke punt terug te brengen. Dit is een daad vol liefde - omdat alleen wanneer de energie terug is waar het thuishoort, de schuld kan worden opgelost. Je helpt de voorouder ermee en schaadt niemand. Het is - in dergelijke gevallen - volkomen irrelevant of de betrokken personen nog in leven zijn of niet. Ik zorg er ook altijd voor dat deze terugkeer zachtjes gebeurt en "op de optimale snelheid". Want zelfs de terugkeer van schuld en daarmee de bevrijding ervan is een verandering. En veranderingen kunnen angst oproepen.

 

De schuld aflossen
Het is mogelijk - en in sommige gevallen zelfs noodzakelijk - om een reële schuld in te lossen. Dit kan, bijvoorbeeld, worden gedaan door te doneren of door vrijwilligerswerk te doen om andere mensen te helpen. Dit is een goede energetische compensatie voor een schuld die op het familiesysteem drukt.


De rol van de kerk

Het Confiteor 'Ik beken' is de naam en het beginwoord van de schuldbelijdenis in de Katholieke liturgie. Het dient om voorafgaand aan de viering van de H. Mis de menselijke en eigen zondigheid te overwegen en met een nederig hart deel te nemen aan de eucharistie.

In de eucharistieviering luidt de tekst van de schuldbelijdenis (Actus paenitentialis) als volgt:

Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen,
dat ik gezondigd heb
in woord en gedachte,
in doen en laten
door mijn schuld, door mijn schuld, *
door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria,*
altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven,
en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Amen.

• De gelovigen kloppen zich driemaal op de borst, dus EFT wordt ook in de kerk toegepast ;-).

 

Schuldbelijdenis
Een schuldbelijdenis of confessie van zonden is een erkentenis, dat men iets gedaan heeft wat men niet had behoren te doen. De termen schuldbelijdenis en confessie van zonden zijn religieuze of ethische begrippen. Als het om iets gaat dat bij de wet verboden is, wordt dit meestal een bekentenis genoemd.

De confessie van zonden is een integraal deel van het christelijke geloof en de praktijk. De betekenis is: toegeven schuldig te zijn of zonden begaan te hebben. De belijdenis van zijn zonden, of op zijn minst van zijn schuld, wordt door de meeste kerken gezien als eerste vereiste voor het christen-zijn.


Rooms-Katholieke Kerk
Het katholieke sacrament van confessie, of verzoening of biecht, impliceert het toegeven, uiterlijk en mondeling, van zijn of haar zonden aan een priester en het ontvangen van penitentie (een taak om na kwijtschelding of vergiffenis van God te bereiken). De basisvorm van bekentenis is eeuwenlang niet veranderd. Informeel sprekend is de rol van de priester die van een rechter; in theologische termen handelt hij in persona Christi en ontvangt van de Kerk de macht van jurisdictie over de penitent. Een penitent moet ernstige kwesties (doodzonden genoemd) bekennen om niet in de hel te komen.

 

Mea culpa
Mea culpa is een Latijnse uitdrukking, letterlijk vertaald "mijn schuld", of "mijn eigen schuld". Om deze zin kracht bij te zetten kan het woord "maxima" worden toegevoegd, wat resulteert in "mea maxima culpa," vertaalbaar als "mijn grote schuld".
De uitdrukking komt van origine uit een traditioneel gebed van de Katholieke Kerk, genaamd 'Confiteor' ('Ik beken'), waarin iemand zijn fouten tegenover God bekent.
Tegenwoordig wordt de uitdrukking "mea culpa" anders gebruikt. Het heeft een meer directe betekenis gekregen, waarin iemand die een "mea culpa" schrijft of uitoefent toegeeft dat hij een fout heeft gemaakt door zijn eigen schuld (wat betekent dat het vermeden had kunnen worden als die persoon beter had gepresteerd).

 

Mag ik je hierbij helpen?
Ik hoop dat ik wat oplossingen heb getoond met deze speculaties. In elk geval is het de moeite waard om dergelijke problemen niet alleen aan te pakken. Ik begeleid je graag in het proces om het hebben van schuld en gevoelens van je schuldig voelen los te laten. Het helpt altijd om een onbevooroordeeld beeld van de situatie te krijgen.

 

De klopzinnen
De klop-suggesties voor dit bericht zijn erg algemeen. Ik hoop dat ze hoe dan ook helpen om op weg te gaan naar een oplossing. Zoals ik al zei, je hoeft dit niet alleen op te lossen.

Zoals altijd zijn deze klopzinnen relatief vervaagd. Dat komt omdat ik deze zinnen schrijf voor een breed publiek, misschien is dat de reden waarom de een of de ander ongelijk heeft. Daarom zou ik je vragen om de zinnen zelf te veranderen, zodat het beter bij je past. Wees zacht voor jezelf. Je hebt waarschijnlijk meer dan één ronde nodig om te kloppen. Let op je gevoelens en reacties en blijf op dezelfde manier kloppen. Natuurlijk help ik je ook graag persoonlijk.

 

Hoewel ik schulden heb en het lijkt dat ik er niet uit kan komen, accepteer ik mezelf precies zoals ik ben en nu ben ik aan het uitzoeken wat er echt aan de hand is.
Hoewel ik schulden heb en het tegelijkertijd slecht en ook normaal aanvoelt, ben ik in orde zoals ik ben en nu neem ik de vrijheid om het van dichterbij te bekijken.
Hoewel ik schulden heb en ik daarin vastzit, ben ik in orde zoals ik ben en kies ik NU voor hulp om uit te zoeken wat erachter zit.

 

 

Kloprondes
Wijzig alstublieft alle woorden en zinsdelen die niet passend zijn. EFT werkt niet volgens een bepaald schema. De kloprondes zijn bedoeld als inspiratie en kleine voorbeelden van wat en hoe je zelf kunt kloppen. Speel ermee en blijf bij jezelf.

Als je cliënt bij mij bent, dan gebruik ik geen standaard zinnen zoals deze. We gebruiken zinnen, individueel op jou toegeschreven en aangepast aan jouw situatie,  zinnen die spontaan en intuïtief zijn. Op deze manier kloppen zorgt voor een snellere en diepgaandere verandering dan een klopronde via internet of uit een boek ooit kan doen.


Heb je vragen en/of hulp nodig
?
Laat het me weten! Vervolgens bespreken we hoe ik je hiermee kan helpen.

Liefs,
Susanne

 

#Confiteor #schuldbelijdenis #Actuspaenitentialis #eucharistie #pasen #kwijtschelding #vrijspraak #vergiffenis #zonden #meaculpa #meamaximaculpa #mijngroteschuld #mijnschuld #mijneigenschuld #gebed #katholiekekerk #jurisdictie #penitent #doodzonden #schulden #schuldig #doormijnschuld #personaChristi #recallhealing #eft #nlp #voorrustinjehoofd #regieoverjeleven #elysioneft

Bron: Frauke Möbius en Wikipedia

Voor onze website gebruiken wij cookies. Hierdoor kunnen we je bezoek aan onze website zo prettig en soepel mogelijk laten verlopen. Privacy- en Cookiebeleid